Ing. Tomáš Obruča

Bachelor's thesis

Nekalé obchodní praktiky ve směnárenské činnosti

Unfair Commercial Practices within Bureau-de-change Activities
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nekalých obchodních praktik ve směnárenské činnosti. V této práci je zhodnocena současná i předchozí právní úprava směnárenské činnosti vzhledem k ochraně spotřebitele, včetně vymezení typických porušení těchto právních úprav. Prostor je věnován rovněž České národní bance, jakožto dohledovému a správnímu orgánu ve vztahu ke směnárenské činnosti. V práci jsou …more
Abstract:
This bachelor's work applies to the issue of Unfair Commercial Practices within Bureau-de-change Activities. It assesses contemporary and antecedent legislation of Bureau-de-change Activities related to consumer protection, including specification of typical violations of relevant laws. It also describes the Czech National Bank as supervision and administrative body in relation to the Bureau-de-change …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta