Iveta Hoferková

Bakalářská práce

Prarodiče jako aktéři socializace dítěte předškolního věku

Grandparents as child socialization agents
Anotace:
Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. Zaměření je na prarodiče jako aktéry socializace dítěte předškolního věku. Teoretická část se přibližuje rodinu, prarodiče a také socializaci. Praktická část se orientuje na kvalitativní výzkum.
Abstract:
The bachelor´s thesis has a theoretical-empirical character. It focuses on the grandparents as child socialization agents. The theoretical part outlines the family, grandparents a also socia-lization. The practical part focuses on qualitative research.
 

Klíčová slova

Socializace aktér prarodiče
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hoferková, Iveta. Prarodiče jako aktéři socializace dítěte předškolního věku. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Práce na příbuzné téma