BcA. Petr Smyczek

Bakalářská práce

Legenda Krabat v česko-německém literárně-divadelním kontextu

The legend about Krabat in Czech German literary-dramatic context
Anotace:
Bakalářská práce Legenda Krabat v česko-německém literárně-divadelním kontextu analyzuje předlohy a kulturně-společenské kontexty lužickosrbské legendy o Krabatovi a konkrétně tři české inscenační projekty v letech 2009-2019, které tuto látku zpracovávají. Práce detailně analyzuje základní stavební kameny příběhu ve verzi českého rodáka Otfrieda Preusslera a srovnává je s díly autorů na německém území …více
Abstract:
The bachelor's thesis Legend of Krabat in the Czech-German literary-theatrical context analyzes the models and cultural and social contexts of the Lusatian-Serbian legend of Krabat and specifically the three Czech staging projects in 2009-2019, which process this material. The work analyzes in detail the basic building blocks of the story in the version of the Czech native Otfried Preussler and compares …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Břetislav Rychlík
  • Oponent: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/dplna/