Theses 

Místní krajina a terénní výuka ve výuce zeměpisu na příkladu Napajedelska – Bc. Boris Martínek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Boris Martínek

Diplomová práce

Místní krajina a terénní výuka ve výuce zeměpisu na příkladu Napajedelska

Local landscape and field teaching in teaching of geography in case study of region Napajedla

Anotace: Diplomová práce „Místní krajina a terénní výuka ve výuce zeměpisu na příkladu Napajedelska“ se zabývá výukou místní krajiny a terénní výukou v hodinách zeměpisu v regionu Napajedelsko. Teoretická část popisuje problematiku výuky místní krajiny a terénní výuky ve výuce zeměpisu. Následuje praktická část, ve které je v podobě studijního textu provedena kompletní geografická charakteristika regionu Napajedelska. Na ni navazuje návrh systému terénní výuky pro region Napajedelsko. Poslední část práce tvoří modelový příklad školního geografického projektu.

Abstract: The thesis "The local landscape and field teaching in the teaching of geography in the example Napajedelská" deals with teaching the local landscape and field teaching in geography in the region Napajedlsko. The theoretical part describes the teaching of the local landscape and field teaching in geography teaching. The practical part, which is in the form of a study text include complete geographic characteristics of the region Napajedelsko. It is followed by a proposal of field teaching system in region Napajedelsko. The last part of the thesis is a model example of geographic school project.

Klíčová slova: Zeměpis, místní krajina, terénní výuka, region Napajedelsko, studijní text, projektová výuka, školní geografický projekt

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 13:42, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz