Mgr. Dan Butler

Diplomová práce

Zneužívání nealkoholových drog, právo a psychologie (aktuální právně aplikační otázky)

Non-alcoholic Drugs Abuse, Law and Psychology (the Current Legal Application Questions)
Anotace:
Diplomová práce na téma „Zneužívání nealkoholových drog, právo a psychologie (aktuální právně aplikační otázky)“ se zabývá zneužíváním nealkoholových drog v kontextu moderního pojetí právního řešení této problematiky. Zneužívání drog je ale zároveň problematikou společenskou. Ilustruje to v praktické části vytyčením problémů spojených s užíváním drog v populaci a analýzou zneužívání drog v okrese Brno …více
Abstract:
This thesis on subject „Non-alcoholic drug abuse, law and psychology (the current legal application problems)“ deals with issue of non-alcohol drug abuse in the context of the modern concept of the legal solution. But the drug abuse is also a social issue. It illustrates this by identification of problems linked with drug use in population and by analysis of drug abuse in Brno-county and South Moravian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta