Nikol Janurová

Bakalářská práce

Mexiko v boji proti drogovým kartelům

Mexico in fight against drug cartels
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá drogovým konfliktem v Mexiku od počátku vzniku až po současnou situaci. Cílem práce je kromě vysvětlení celého problému i analýza Války proti drogám, která byla započata roku 2006 a trvá dodnes. Analyzovány jsou kroky dvou posledních prezidentů a jejich souvislost s vývojem ukazatelů, které se vztahují k drogovému konfliktu. Kromě samotné analýzy práce obsahuje definici …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the drug conflict in Mexico from its beginning to the present situation. The aim of the thesis is not only to explain whole problem but also to analyse the War on drug. This war originated in 2006 and has lasted to the present day. The analysis examines actions of last two presidents and their effect on indicators related to the drug conflict. Beside analysis itself …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií