Bc. Luboš Horák

Bakalářská práce

Analýza nezaměstnanosti v ČR

The Analysis of Unemployment in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce bude sloužit studentům pro pochopení základních pojmů a faktorů souvisejících s vývojem míry nezaměstnanosti v ČR v letech 1993-2012. Práce se bude zabývat teoretickou látkou související s mírou nezaměstnanosti a analýzou vývoje nezaměstnanosti za ČR jako celek a za její vybrané části. Dále bude provedena analýza těsnosti vzájemného ovlivňování vybraných faktorů a míry nezaměstnanosti. Těmito …více
Abstract:
This work will serve students for understanding basic terms and factors related to evolution of unemployment rate is the Czech Republic in years 1993-2012. The work is going to explain theoretical substance linked to unemployment rate and analyze evolution of unemployment in the Czech Republic and in its selected regions. It is also going to analyze tightness of mutual influence of unemployment rate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Jindrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horák, Luboš. Analýza nezaměstnanosti v ČR. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.