Bc. Iva Riederová

Master's thesis

Success and coping in the DanceSport: An Examination of the relationship between success, coping strategies, resilience, personality and motivation

Success and coping in the DanceSport: An Examination of the relationship between success, coping strategies, resilience, personality and motivation
Abstract:
Práce se zabývá výzkumem vztahu úspěšnosti se specifickými copingovými strategiemi, resiliencí, osobnostními charakteristikami a motivací u sportovních tanečníků. Participanti ze 13 zemí (N = 130) odpovídali na online dotazníky, které obsahovaly nástroje zjišťující osobnostní charakteristiky (BFI-10), resilienci (CD-RISC), copingové strategie (CICS) a motivaci (SMS-II). Výsledky ukazují pozitivní vztah …more
Abstract:
In this thesis, we investigated the relationship between specific coping strategies, resilience, personality traits and motivation among successful and less successful sport dancers. Participants from 13 countries (N = 130) completed an online questionnaire, which contained measures of personality (BFI-10), resilience (CD-RISC), coping (CICS) and motivation (SMS-II). Results showed a positive relationship …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2020
  • Supervisor: PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta