Aneta Šebková

Diplomová práce

Faktory ovlivňující návštěvnost festivalu

Factors affecting attendance of the festival
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá faktory ovlivňujícími návštěvnost filmového festivalu Jeden svět v Olomouci. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Samotné práci předcházelo online dotazníkové šetření, jehož výsledky jsou představeny v praktické části. Teoretická část složená z šesti kapitol se věnuje nejprve oblasti spojené s festivalem Jeden svět – dokumentárnímu …více
Abstract:
This master's thesis deals with factors influencing the attendance of the One World Film Festival in Olomouc. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The thesis itself was preceded by an online questionnaire, the results of which are presented in the practical part. The theoretical part consisting of six chapters deals first with the area connected with One World Festival - documentary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. David Balarin
  • Oponent: Mgr. Monika Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta