Mgr. Kristýna Vítková

Master's thesis

Překlad populárně naučného textu s analýzou překladu textu Michela Odenta

Popular science text translation and analysis of a translated text by Michel Odent
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na překlad populárně-naučného textu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část poskytuje úvod do překladatelství, jsou zde popsány rysy populárně-naučného textu a stručná etymologická historie porodnického názvosloví. Tyto informace jsou v praktické části práce využity k translatologické analýze a srovnání dvou překladů do češtiny (jeden z anglického originálu …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on translation of a popular science text. The thesis is divided into two parts. The theoretical part introduces translatology, describes features of popular science text and brief etymological history of obstetrics vocabulary. This information is used in the second part of this thesis, the experimental one, for a translatological analysis and comparison of two translations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jan Seidl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta