Mgr. Kristýna Vítková

Diplomová práce

Překlad populárně naučného textu s analýzou překladu textu Michela Odenta

Popular science text translation and analysis of a translated text by Michel Odent
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na překlad populárně-naučného textu. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část poskytuje úvod do překladatelství, jsou zde popsány rysy populárně-naučného textu a stručná etymologická historie porodnického názvosloví. Tyto informace jsou v praktické části práce využity k translatologické analýze a srovnání dvou překladů do češtiny (jeden z anglického originálu …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on translation of a popular science text. The thesis is divided into two parts. The theoretical part introduces translatology, describes features of popular science text and brief etymological history of obstetrics vocabulary. This information is used in the second part of this thesis, the experimental one, for a translatological analysis and comparison of two translations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Seidl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta