Bc. Linda SUSKOVÁ

Diplomová práce

Nakládání s odpady ze zdravotnictví v teplické nemocnici

Management of medical waste in hospital in Teplice
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na odpad, konkrétně na odpad ze zdravotnictví. V teoretické části se věnuje obecně pojmu nakládání s odpady a legislativě zabývající se příslušnou problematikou. V praktické části se zabývá konkrétním pracovištěm, kterým je nemocnice v Teplicích a demonstrováním zásadních principů nakládání s odpady ze zdravotnictví.
Abstract:
This work focuses on waste, namely waste of health care. The theoretical part deals with general concept of waste management and legislativ dealing with relevant issues. The practical part deals with a specific department, which is a hospital in Teplice and demonstrativ the fundamental principles of the management of medic waste.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUSKOVÁ, Linda. Nakládání s odpady ze zdravotnictví v teplické nemocnici. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství

Práce na příbuzné téma