Michal Polák

Diplomová práce

Modelování proudění ve výměníku - náhrada žebrovaných trubek za trubky hladké

CFD Simulation of Flow in Heat Exchanger – Utilization of Ribbed Pipe Instead of Standard Pipe
Anotace:
Diplomová práce se zabývá záměnou žebrovaných trubek v tepelném výměníku voda-vzduch za trubky hladké. Záměna trubek musí být přitom provedena tak, aby nový výměník s hladkými trubkami mel stejný tepelný výkon jako původní výměník s žebrovanými trubkami.Nejprve jsem vytvořil sítě výpočetních oblastí v programu Gambit a poté na nich provedl numerické výpočty v programu Fluent. Po porovnání vypočtených …více
Abstract:
Thesis is dealing with the exchange of finned pipes with standard pipes in a heatexchanger. At the same time the new heat exchanger with standard pipes have to be of the same heat output as the original heat exchanger with finned pipes.Following the mesh generation of the created geometries in Gambit I performed numerical calculations in Fluent. After the comparing of calculated values of heat output …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Tomáš Blejchař
  • Oponent: Rostislav Malý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava