Bc. Iveta Valčíková

Diplomová práce

Projekt implementace personálního marketingu zaměřeného na absolventy vysokých škol ve vybraném podniku

Project of Implementation the HR Marketing Focused on the University Graduates in the Selected Company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá personálním marketingem ve společnosti BAŤA a.s. Hlavním cílem práce je implementovat do společnosti prvky personálního marketingu a navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení počtu uchazečů o volné pracovní pozice, ke zvýšení loajálnosti a sounáležitosti stávajících pracovníků s organizací a ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu práce. V teoretické části byla …více
Abstract:
The master thesis deals with human resource marketing in BAŤA a.s. The main target of the thesis is an implementation personal marketing elements into company and suggest the steps leading to increase the number of candidates for job vacancies, increase a faithfulness and solidarity of current workers with organization and increase the competitiveness of company in the labor market. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Valčíková, Iveta. Projekt implementace personálního marketingu zaměřeného na absolventy vysokých škol ve vybraném podniku. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe