Mgr. Jana Šanderová

Bakalářská práce

Webová stránka zaměřená na výtvarné umění

Website_visual art
Anotace:
V této práci jsem vytvořila návrh webových stránek tématicky zaměřených na výtvarné umění. V práci je řešena grafická podoba a obsah webových stránek. Tyto stránky jsou určeny především pro studenty středních škol, kteří se zajímají o výtvarné umění. Obsahově jsou rozděleny do pěti kapitol: dějiny umění, výtvarné prostředky, přehled vysokých a vyšších odborných škol s výtvarným zaměřením, galerie v …více
Abstract:
In this Bachelor thesis I created a design of Web sites. These Web sites are about fine art. In the thesis is solved a graphic shape and contend of these Web sites. These sites are meant mainly for students of grammar school, who are interested in fine art. The sites are classified into these chapters: history of art, art techniques, universities of arts, galleries in Czech Republic and link labels …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiří Eliška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta