MgA. Tereza RŮŽIČKOVÁ

Diplomová práce

Genetická metoda výuky čtení a její aplikace ve školní praxi

The genetic method of teaching reading and its application in school practice
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá genetickou metodou výuky čtení a její aplikací ve školní praxi. Teoretická část je rozpracována do čtyř kapitol. V první z nich se práce zabývá dítětem mladšího školního věku, konkrétně nástupem do školy a stránkami zralosti dítěte. Druhá kapitola popisuje fyziologii čtení, proces a strategie, také vymezuje čtenářskou gramotnost. Ve třetí části se práce zabývá …více
Abstract:
The present thesis deals with the genetic method of teaching reading and its application in school practice. The theoretical part is devided into four chapters. In first, the paper deals with a child of younger school age, namely the beginning of the school attendance and school maturity of the child. The second chapter describes the physiology of the reading, its process and strategy, and then also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2014
Zveřejnit od: 2. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Švrčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKOVÁ, Tereza. Genetická metoda výuky čtení a její aplikace ve školní praxi. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta