Mgr. Lucie Nosalová

Diplomová práce

Prarodič v roli náhradního rodiče

Grandparent in the Role od Foster Parent
Anotace:
Diplomová práce se zabývá prarodičem v roli náhradního rodiče. Cílem práce bylo analyzovat, zda prarodiče, kteří vychovávají své vnouče, naplňují svou novou role náhradního rodiče. V rámci kvalitativního výzkumu bylo provedeno celkem dvanáct polostrukturovaných rozhovorů, šest s vnoučaty a šest s prarodiči, kteří se prakticky ze dne na den stávají vychovateli svých vnoučat, náhradními rodiči, protože …více
Abstract:
The thesis deals with a grandparent in the role of foster parent. The aim of the work was to analyze whether grandparents who raise their grandchildren fulfill their new role as surrogate parents. A total of twelve semi-structured interviews, six with grandchildren and six with grandparents, who practically become day-to-day educators of their grandchildren, substitute parents, were carried out as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta