Bc. Hana NOVOTNÁ

Diplomová práce

Sekvenování nové generace jako nástroj identifikace nových rostlinných virů

High-throughput sequencing as a tool in identification of new plant viruses
Anotace:
Diplomová práce se věnuje charakterizaci nového nukleorhabdoviru infikujícího bez černý (Sambucus nigra) pomocí sekvenování nové generace a Sangerova sekvenování. Teoretická část popisuje metody vhodné pro identifikaci nových druhů virů se zaměřením na viry ovocných dřevin. Největší pozornost je věnována sekvenování nové generace. Je zde popsán princip sekvenování syntézou firmy Illumina, výhody a …více
Abstract:
This thesis focuses on characterization of a novel nucleorhabdovirus found in black elderberry (Sambucus nigra) identified by high-throughput sequencing. Theoretical part describes methods that enable discovering of novel virus species. It focuses on discovering viruses of fruit trees and shrubs. The biggest attention is given to high-throughput sequencing. It describes principles of Illumina sequencing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Hana. Sekvenování nové generace jako nástroj identifikace nových rostlinných virů. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární a buněčná biologie

Práce na příbuzné téma