Theses 

Jednosouborový databázový klient. Databáze typu klient-server. Část 2. – Bc. Eduard ZEMAN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Eduard ZEMAN

Diplomová práce

Jednosouborový databázový klient. Databáze typu klient-server. Část 2.

Single file database client. Client-server database. Part 2.\nl{}

Anotace: Zaměřením této diplomové práce je databázový stroj MySQL. Dále pak klient, který byl pro komunikaci s ní naprogramován v předcházející bakalářské práci. MySQL je víceuživatelská relační databáze. Popíšeme blíže její schopnosti. Především se zaměříme na navazování spojení mezi klientem a databází MySQL, z pohledu více než jednoho uživatele. Přiblížíme detailně autentizaci a autorizaci uživatelů. Podrobně se budeme věnovat databázovým transakcím a jejich dopadu na složitost databázového programu. Dále budeme řešit zabezpečení přenosového kanálu proti odposlechu a přineseme také několik informací o zvyšování výkonu databáze. Většina zmiňovaných technologií bude prakticky vyzkoušena a některá z nich pak použita k úpravě klienta.

Abstract: The asessment of this diploma thesis is a database equipment MySQL and further a client who was programmed in a previous bachelor thesis for the reason of communication with it. MySQL is a multiuser relational database. We will describe its abilities in more detail. Primarily, we will focus on establishing contact between the client and the database MySQL, from more than only one user?s point of view. We will closely describe users´ authentication and authorization. We will particularly attend to database transactions and their impact upon the database programme complexity. Furthermore, we will be solving an ensuring of a transmission channel against eavesdropping and we will also bring some information about the database output increase. Most of the hereabove mentioned technologies will be practically proven and one of them will be used for client?s adjustment.

Klíčová slova: databáze, spojení, zabezpečení, přístupová práva, autentizace, autorizace, transakce, izolace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011
  • Identifikátor: 20716

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Ing. Miloš Krčmář

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20716 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

ZEMAN, Eduard. Jednosouborový databázový klient. Databáze typu klient-server. Část 2.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 07:03, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz