Zuzana KOTALOVÁ

Bakalářská práce

Changes in the role of media in recruitment agency hiring process

Changes in the role of media in recruitment agency hiring process
Abstract:
This bachelor thesis monitors the position of mass media in hiring process in the recruitment company. The theoretical part illustrates the origin, development and characteristics of individual media and its role in cultural, social and political context. The practical part is focused on the use of internet portals and social networks in actual recruitment company. At the same time it describes phases …více
Abstract:
Tato bakalářská práce mapuje postavení masových médií v náborovém procesu v personální agentuře. Teoretická část zachycuje vznik, vývoj a charakteristiku jednotlivých médií a jejich roli v kulturním, sociálním a politickém kontextu. Praktická část práce je zaměřená na využití internetových portálů a sociálních síti v konkrétní personální agentuře a zároveň popisuje fáze náborového procesu a typy pohovorů …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
Zveřejnit od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Řezníčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTALOVÁ, Zuzana. Changes in the role of media in recruitment agency hiring process. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání