Tomáš VLACH

Bakalářská práce

Monitorování a vizualizace technologického procesu pomocí SCADA/HMI software

Monitoring and vizualization of technological process using SCADA/HMI software
Anotace:
Práce se zabývá vytvořením jednoduché ekvitermní regulace teploty v modelu domku s pomocí programovatelného automatu firmy Elsaco Kolín. Dále práce popisuje vytvoření operátorského prostředí pro dálkové monitorování a řízení spolu se sběrem a zpracováním dat. Celé vizualizační prostředí je vytvořeno pomocí SCADA/HMI software firmy Coral s názvem Tirs.Net. Přenos dat mezi dispečinkem a programovatelným …více
Abstract:
This thesis deals with the creation of simple equitherm temperature regulation in a model of a house with help of programmable automat manufactured by Elsaco Kolín company. The work also describes the creation of operator environment suited for remote monitoring and control, which also enables the collection and processing of data. The whole visualization environment is created with help of SCADA/HMI …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011
Identifikátor: 21112

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLACH, Tomáš. Monitorování a vizualizace technologického procesu pomocí SCADA/HMI software. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie