Tomáš VLACH

Bachelor's thesis

Monitorování a vizualizace technologického procesu pomocí SCADA/HMI software

Monitoring and vizualization of technological process using SCADA/HMI software
Abstract:
Práce se zabývá vytvořením jednoduché ekvitermní regulace teploty v modelu domku s pomocí programovatelného automatu firmy Elsaco Kolín. Dále práce popisuje vytvoření operátorského prostředí pro dálkové monitorování a řízení spolu se sběrem a zpracováním dat. Celé vizualizační prostředí je vytvořeno pomocí SCADA/HMI software firmy Coral s názvem Tirs.Net. Přenos dat mezi dispečinkem a programovatelným …more
Abstract:
This thesis deals with the creation of simple equitherm temperature regulation in a model of a house with help of programmable automat manufactured by Elsaco Kolín company. The work also describes the creation of operator environment suited for remote monitoring and control, which also enables the collection and processing of data. The whole visualization environment is created with help of SCADA/HMI …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2011
Identifier: 21112

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VLACH, Tomáš. Monitorování a vizualizace technologického procesu pomocí SCADA/HMI software. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 06. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information and Control Technologies