Bc. David Bláha

Master's thesis

Změna prevalence kouření a míry závislosti na nikotinu u zdravotnického personálu v souvislosti se zákonem č. 65/2017 Sb.

Change in smoking prevalence and nicotine addiction rate among medical staff in connection with Act No. 65/2017 Coll.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku kouření se zaměřením na kouření ve zdravotnictví. V teoretické části popisuje šíření tabáku a rozvoj tabákové pandemie a také historických snah o jeho omezení. Dále se věnuje toxikinetice a neurobiologii závislosti na nikotinu, jejím vzniku a působení nikotinu na CNS, včetně přiblížení některých metod měření závislosti na nikotinu. Také se zabývá mezinárodní …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on smoking issues focused on smoking in health care. The theoretical part describes the spread of tobacco and the development of the tobacco pandemic as well as the historical attempts to reduce it. It also deals with the toxicokinetics and neurobiology of nicotine dependence, its formation and the action of nicotine on the CNS, including the approximation of some methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. MUDr. Pavol Hlúbik, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bláha, David. Změna prevalence kouření a míry závislosti na nikotinu u zdravotnického personálu v souvislosti se zákonem č. 65/2017 Sb.. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií