Gabriela Dirgasová

Diplomová práce

Pokročilé metody zpracování elektrokardiografie zvířat

Advanced Signal Processing Methods for Animal Electrocardiography
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na zpracování elektrokardiogramu (EKG) různých druhů zvířat za účelem sestavení křivky tepové frekvence v čase, vytvoření GUI (grafické uživatelské rozhraní) a význam variability srdeční frekvence ve veterinární praxi. Analýza variability srdeční frekvence je nepříliš prozkoumanou oblastí, která ale může mít velmi významný vliv například při trénování závodních zvířat …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on ECG (electrocardiography) signal processing of different animal species for creation of heart rate curve, GUI (Graphical User Interface) and importance of heart rate variability in the field of veterinary medicine. Analysis of heart rate variability is not explored very well, but It can have huge impact in the field of animal training or milkiness of cows. The Measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Radek Martinek
  • Oponent: Ivana Šimková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství