Bc. Ondřej Čada

Bakalářská práce

Discourse Analysis of Air Traffic Phraseology

Discourse Analysis of Air Traffic Phraseology
Anotace:
Cílem této práce je analýza diskurzu mezi piloty a řídícími letového provozu z fonetického, lexikálního, gramatického a pragmatického hlediska. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. První část popisuje problematiku mluveného jazyka, analýzy diskurzu a angličtiny používané v letectví. V druhé části je pozornost věnována samotné analýze z již zmíněných hledisek.
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the discourse between pilots and air traffic controllers from the phonetical, lexical, grammatical and pragmatical perspectives. It is divided into two parts – theoretical and practical. In the first part, relevant issues concerning spoken language, discourse analysis and the language of Aviation English are discussed. The second part analyzes the topic from the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta