Václav Dragoun

Bakalářská práce

Posouzení bezpečnostních rizik fyzické bezpečnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Evaluation of security risks of physical security in regional hospital Mladá Boleslav
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na studii fyzického zabezpečení oblastní nemocnice Mladá Boleslav a klade si za cíl analyzovat fyzické zabezpečení zájmového objektu, identifikovat rizika, která mohou tento objekt v standardním režimu ohrožovat a doporučit vhodná a efektivní opatření vedoucí ke zlepšení systému zajištění bezpečnosti. Práce je koncipována na základě dvou částí, a to teoretické a praktické …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on study of physical security of regional hospital Mladá Boleslav and aims to analyze physical security of the object, identify risks that could be threats to this object in standard regime and recommend appropriate and effective measures leading to improvement in ensuring security system. Thesis is conceived on the base of two parts, which are theoretical and practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2023
  • Vedoucí: Ing. Bc. Miloš Zajíc, MBA
  • Oponent: Dr. Ing. Daniel Janeba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.