Romana Kohoutková

Bakalářská práce

Hry pro rozvoj řeči

Games for speech development
Anotace:
Práce je zaměřena na podporu rozvoje řeči a komunikace předškolních dětí. Je v ní popsán vývoj řeči dětí a faktory, které ho ovlivňují, stadia řeči a prevence pomocí různých druhů her. Cílem bakalářské práce bylo vytvoření sady logopedických her pro předškolní děti použitelnou v praxi mateřských škol. Hry využívají rytmus jednoduchých dětských písní a říkadel ve spojení s motorikou horních končetin …více
Abstract:
Bachelor´s thesis is focused on speech and communication of pre-school children. It descibes the development of children´s speech and the factors that influence it, the stages of speech and prevention through different types of games. The aim of the bachelor thesis was to create a set of logopedic games for pre-school children, which can be used in the practise of nursery schools. Games use the rhythm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Žáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kohoutková, Romana. Hry pro rozvoj řeči. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy