Bc. Libuše Mangová

Diplomová práce

Financování obcí a měst v ČR

Financing of municipalities and towns in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce posuzuje vliv změn vybraných zákonů na možnosti financování obcí a měst v České republice. V teoretické části je charakterizována fiskální decentralizace a s ní spojená decentralizace fiskálních funkcí. Jsou popsány možnosti příjmů a druhy výdajů. V této souvislosti se práce věnuje blíže rozpočtovému určení daní. Zaměřuje se na proces tvorby rozpočtu a rozpočtového výhledu. V praktické …více
Abstract:
This thesis adjudicates the selected laws changes and their influences at possibilities of financing municipalities and towns in the Czech Republic. In the theoretical part there is characterized the fiscal decentralization and also incidental decentralization of fiscal roles. There are described possibilities of incomes and expenses kinds. In connection with this is the thesis aimed to budget taxes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa