Bc. Hana Krůlová

Bachelor's thesis

Povolení a ohlášení staveb

Building permits and annoucing of minor construction works
Abstract:
Právní úprava stavebního práva v České republice byla v letech 2006 - 2007 dotčena velmi zásadními změnami, jež mají podobu zcela nových zákonných úprav a velmi zásadně změnily postupy stavebních úřadů a práva a povinnosti stavebníků. Nový stavební zákon, i když zůstal zachován jeho název, je v mnoha věcech jiný a přináší četná nová řešení, zejména v konkrétních postupech zákonem upravených otázek …more
Abstract:
The legal regulation of construstion lien of the Czech Republic was exchanged significantly in 2006 – 2007. A new building act was made that influenced the policy of building offices as well as the rights and duties of developers. The new building act, though keeping its original name, differs form the old one is many aspects and it brings numerous new solutions to various problem. This baccalaureate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Jakub Kříž
  • Reader: JUDr. Dana Římanová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní