Bc. Hana Krůlová

Bachelor's thesis

Povolení a ohlášení staveb

Building permits and annoucing of minor construction works
Anotácia:
Právní úprava stavebního práva v České republice byla v letech 2006 - 2007 dotčena velmi zásadními změnami, jež mají podobu zcela nových zákonných úprav a velmi zásadně změnily postupy stavebních úřadů a práva a povinnosti stavebníků. Nový stavební zákon, i když zůstal zachován jeho název, je v mnoha věcech jiný a přináší četná nová řešení, zejména v konkrétních postupech zákonem upravených otázek …viac
Abstract:
The legal regulation of construstion lien of the Czech Republic was exchanged significantly in 2006 – 2007. A new building act was made that influenced the policy of building offices as well as the rights and duties of developers. The new building act, though keeping its original name, differs form the old one is many aspects and it brings numerous new solutions to various problem. This baccalaureate …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedúci: Mgr. Jakub Kříž
  • Oponent: JUDr. Dana Římanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní