Bc. Lucie Bínová

Diplomová práce

Subjektivní hodnocení zátěže manažerské profese

Subjective evaluation of management profession load
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá pracovní zátěží, která působí na manažery. V teoretické části je popsána problematika zátěže a stresu, dále je uvedena charakteristika manažerské profese a na základě těchto dvou celků jsou vybrány aspekty manažerské práce, které na vedoucí pracovníky mohou působit zátěžově. V empirické části je poté uvedena analýza sledovaného jevu, která byla provedena na základě dotazníkového …více
Abstract:
The subject of this Diploma Thesis relates to workload, effecting managers. The Theoretical section reviews the load and related stress, the characteristics of the managerial profession and on the basis of these subjects a review of selected aspects of managerial work, which can cause stress for managers. The empirical section is an analysis of this phenomenon through a questionnaire survey.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Josef Duplinský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bínová, Lucie. Subjektivní hodnocení zátěže manažerské profese. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku