Bc. Stanislav Fojtík

Master's thesis

Chemické složení uhlí bílinské delty

Chemical composition of the Bilina Delta coal
Anotácia:
Uhlí je významnou surovinou energetického a také chemického průmyslu, může však obsahovat některé nežádoucí minerální příměsi a těžké kovy, které se při jeho zpracování uvolňují do prostředí, především při jeho spalování. Cílem této práce je geochemické zhodnocení vzorků uhlí a na ně vázaných minerálních příměsí a stopových prvků pomocí rozdílných analytických metod a vyhodnocení jejich vzájemných …viac
Abstract:
Coal is an important raw material in both the energy and chemical industries, but it may contains some unwanted mineral impurities and heavy metals that are released into the environment during its processing, especially during its combustion. The aim of this work is geochemical evaluation of coal samples and determination content of mineral impurities and trace elements by different analytical methods …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedúci: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milan Geršl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta