Mgr. Lenka Dvořáková

Bachelor's thesis

Vzdělávání problémového dítěte v alternativním předškolním zařízení

Pre-school education of children with behavioural difficulties in alternate kindergarten
Anotácia:
Tato bakalářská práce srovnává vývoj zdravého dítěte předškolního věku s vývojem dítěte se syndromem ADHD. Dále se zabývá problematikou poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a alternativními systémy vzdělávání (Daltonská škola, projekt Začít spolu, projekt Zdravá mateřská škola). Praktická část obsahuje dvě kazuistiky dětí s ADHD zařazených do alternativního programu Step by Step.
Abstract:
This bachelor study compares evolution of a healthy child of pre-school age and a child with ADHD syndrome. It also addresses the problematic of behavioural difficulties with hyperactivity (ADHD) and alternative educational systems (The Dalton School, Step by Step Project, Health-supporting kindergarten Project). The practical part includes two case studies of children with ADHD integrated into alternative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedúci: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta