Martina ŠNAJDROVÁ

Bakalářská práce

Identifikace vláknitých hub pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie

MALDI - TOF MS identification of filamentous fungi.
Anotace:
Metoda hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí/ionizací za přítomnosti matrice s průletovým analyzátorem (MALDI-TOF MS) využívá techniku tzv. měkké ionizace. Jedná se o rychle a stále se rozvíjející metodu, jenž našla uplatnění pro analýzu proteinů, glykoproteinů, nukleových kyselin, lipidů a vysokomolekulárních i nízkomolekulárních látek. Průlom přinesla tato metoda do rutinních mikrobiologických …více
Abstract:
The method of mass spectrometry with laser desorption / ionization time of flight in the presence of the matrix analyzer ( MALDI-TOF MS ) is using a technique called soft ionization. This is a fast and ever-evolving method, which has found application for the analysis of proteins, glycoproteins, nucleic acids, lipids and high molecular weight and low molecular weight substances. This method has brought …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
Zveřejnit od: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Jaroslav Hrabák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠNAJDROVÁ, Martina. Identifikace vláknitých hub pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses q94386 q94386/2
5. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2014
Bulanova, L.
6. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.