Mgr. Ladislav Baťalík, Ph.D.

Doctoral thesis

Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po akutní koronární příhodě

Cardiac rehabilitation in patients after an acute coronary event
Abstract:
Předložená dizertační práce přináší detailní popis kardiovaskulární rehabilitace, jejích účinků, aktuálního stavu a metod u nemocných po koronárních příhodách. Praktická část práce popisuje kontrolní studii nového dálkově řízeného technologicky asistovaného pohybového programu kardiovaskulární rehabilitace. Hlavním přínosem práce je předložení koncepce alternativního modelu kardiovaskulární rehabilitace …more
Abstract:
The presented dissertation provides a detailed description of cardiac rehabilitation, its effects, current status, and methods in patients after coronary events. The practical part of the work describes a controlled study of a new remotely controlled technologically assisted exercise program of cardiac rehabilitation. The main contribution of the work is to present the concept of an alternative model …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
  • Reader: prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta