Mgr. Květa Pilařová, Ph.D.

Disertační práce

Úloha C-terminální domény RNA polymerasy II v transkripčně regulovaném procesu genomové nestability

The role of the C-terminal domain of RNA polymerase II in transcriptionally regulated process of genomic instability
Anotace:
Transkripce protein-kódujících genů je řízena v eukaryotických buňkách RNA polymerázou II (RNAPII). Cyklin-dependentní kinázy 12 a 13 (CDK12 a CDK13) se řadí do skupiny transkripčních CDKs, které asociují s RNAPII při elongaci a fosforylují její C-terminální doménu (CTD). Obě kinázy působí také na expresi genů. Abnormální funkce těchto proteinů jsou u lidských buněk spojovány s různými typy onemocnění …více
Abstract:
In eukaryotic cells, transcription of protein-coding genes is directed by RNA polymerase II (RNAPII). Cyclin-dependent kinases 12 and 13 (CDK12 and CDK13, respectively) belong to a group of transcriptional CDKs that associate with elongating RNAPII, phosphorylate its C-terminal domain (CTD) and affect gene expression. Their aberrations in human cells are associated with various diseases and the proteins …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D., doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta