Mgr. Květa Pilařová, Ph.D.

Doctoral thesis

Úloha C-terminální domény RNA polymerasy II v transkripčně regulovaném procesu genomové nestability

The role of the C-terminal domain of RNA polymerase II in transcriptionally regulated process of genomic instability
Abstract:
Transkripce protein-kódujících genů je řízena v eukaryotických buňkách RNA polymerázou II (RNAPII). Cyklin-dependentní kinázy 12 a 13 (CDK12 a CDK13) se řadí do skupiny transkripčních CDKs, které asociují s RNAPII při elongaci a fosforylují její C-terminální doménu (CTD). Obě kinázy působí také na expresi genů. Abnormální funkce těchto proteinů jsou u lidských buněk spojovány s různými typy onemocnění …more
Abstract:
In eukaryotic cells, transcription of protein-coding genes is directed by RNA polymerase II (RNAPII). Cyclin-dependent kinases 12 and 13 (CDK12 and CDK13, respectively) belong to a group of transcriptional CDKs that associate with elongating RNAPII, phosphorylate its C-terminal domain (CTD) and affect gene expression. Their aberrations in human cells are associated with various diseases and the proteins …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D., doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta