Alena Kotková

Diplomová práce

Staré ekologické zátěže

Old Ecological Load
Anotace:
V mé předložené diplomové práci se zabývám problematikou starých ekologických zátěží, platnou legislativou týkající se starých ekologických zátěží, postupnými kroky odstraňování starých ekologických zátěží se zpracovaným přehledem používaných sanačních technologií a následně pak projektem sanace a návrhem řešení konkrétní oblasti Vítkovice, a.s. - vybrané části Dolní oblasti Vítkovic – Koksochemie …více
Abstract:
The presented diploma thesis examines the subject matter which refers to old environmental burdens (contaminated sites) and current legislation concerning contaminated sites. It also describes the specific steps leading to the removal of old environmental burdens as well as decontamination technology used. The final part deals with decontamination proposal of the specific area in Vítkovice, a.s. – …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Alena Labodová
  • Oponent: Petra Mikulčíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava