Jan Petřek

Bakalářská práce

Technické zajištění provozní činnosti dopravní firmy CDS Náchod

Technical Assurance of Operational Activities in CDS Nachod Transport Company
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat systém údržby nákladních vozidel, autobusů a zpracovat návrh na jeho zlepšení, zjistit a popsat problematiku technického stavu nákladních vozidel a autobusů.
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is analysis the systém of maintenance of lories and buses and proces a suggestion for improvement, find out and desribe an isme of technical condition ov vehicles.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Michal Turek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondrej Stopka, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 6. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola logistiky o.p.s.