Jan Petřek

Bachelor's thesis

Technické zajištění provozní činnosti dopravní firmy CDS Náchod

Technical Assurance of Operational Activities in CDS Nachod Transport Company
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat systém údržby nákladních vozidel, autobusů a zpracovat návrh na jeho zlepšení, zjistit a popsat problematiku technického stavu nákladních vozidel a autobusů.
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is analysis the systém of maintenance of lories and buses and proces a suggestion for improvement, find out and desribe an isme of technical condition ov vehicles.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Michal Turek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ondrej Stopka, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 6. 2018 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola logistiky o.p.s.