Theses 

Personal brand management for increasing the loyalty of consumers towards product or service – Alina Daminova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management

Alina Daminova

Bakalářská práce

Personal brand management for increasing the loyalty of consumers towards product or service

Personal brand management pro zvýšení lojality spotřebitelů ke zboží a službám

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá hledáním vazby mezi personal brand management a loajalitou publika YouTube kanálů ke zboží a službám doporučovaných a propagovaných influencery. Hlavním cílem této práce bylo zjistit vztah mezi vlivem influencerů na chování spotřebitelů a zvýšením loajality ke zboží a službám a zjistit faktory, ovlivňující loajalitu. Pro dosažení cílů práce byla zvolena sekundární analýza dat, dotazníkové šetření uživatelů sociálních sítí, analýza demografických a geografických faktorů ovlivňujících loajalitu spotřebitelů.

Abstract: This bachelor thesis copes with the link between personal brand management and the loyalty of the audience of YouTube channels towards the products or services recommended and advertised by influencers. The main aim of the thesis was to establish relationship between influencers’ impact on consumer behaviour and increase in loyalty towards products or services and identify factors influencing it. It was reached based on secondary data analysis, questionnaire for social networks users, analysis of demographic and geographic factors affecting the loyalty of consumers.

Klíčová slova: personal brand management, brand, loajalita spotřebitelů, influencery, marketing

Keywords: consumers loyalty, brand, influencers, marketing, personal brand management

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mikhail Serebriannikov

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/65737 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz