Tomáš Gorol

Bakalářská práce

Princip Elliottových vln a jeho význam v technické analýze

The Elliott wave principle and its significance in technical analysis
Anotace:
Cílem této práce je seznámit čtenáře s Principem Elliottových vln, jakožto součástí technické analýzy, jeho základní filozofií a uplatnění na současných trzích. V úvodní části práce je vymezen základní princip technické analýzy a charakteristika běžně dostupných nástrojů. V další části práce pojednává o základech Elliottových vln, jejich pravidlech pro obchodování, možných rizikách a nevýhodách. Uvedeny …více
Abstract:
The main goal of the thesis is to introduce the reader to the Elliott wave principle as a part of technical analysis, its fundamentals and exploitation in contemporary markets. At the beginning of the thesis basic tenets of technical analysis and the characteristics of common trading tools are described. The next chapter determines the fundamentals of the Elliott wave principle, its rules for trading …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Petr Blaheta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27688