Bc. Jarmila Prokešová

Master's thesis

Molekulární příčiny hyperkinetické poruchy u dětí

The molecular causes of hyperactivity disorders of childrens
Abstract:
Hyperkinetická porucha (ADHD) patří mezi nejčastější dětské psychiatrické onemocnění, vyskytuje se u 5-8% dětské populace. Projevuje se poruchou pozornosti, nadměrnou aktivitou a impulsivitou. ADHD je heterogenní porucha související se změnou neurotransmisí katecholaminů (dopamin, noradrenalin) v bazálních gangliích a prefrontálním kortexu. Mezi rizikové faktory vzniku hyperkinetické poruchy jsou faktory …more
Abstract:
Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) belongs to the most common child psychiatric disorder with a prevalence rate 5-8% of children population. This disorder is characterized by problems in the areas of attention, over activity and impulse control. ADHD is a clinically heterogeneous syndrome associated with change neurotransmissions catecholamines (dopamine, noradrenaline) in basal ganglia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2007
  • Supervisor: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology

Theses on a related topic