Ing. Vojtěch Pešl

Diplomová práce

Korporátní publikační systém se zaměřením na správu, výrobu a distribuci reklamních tiskovin

Corporate publishing system with a focus on management, production and distribution of printed advertising materials
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na problematiku návrhu a implementace aplikace umožňující správu, sestavení a následnou distribuci reklamních tiskovin. V úvodní části je vytvořena analýza stávajících publikačních systémů na přípravu tiskovin. Další část popisuje vývoj a implementaci systému včetně podrobného popisu použitých technologií.
Abstract:
This work focuses on the design and implementation of the application for management, composition and subsequent distribution of printed advertising materials. The first part consists of analysis of existing publishing systems for the preparation of printed materials. The second part describes development and implementation of the system including detailed description of the technology.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Hřídel

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pešl, Vojtěch. Korporátní publikační systém se zaměřením na správu, výrobu a distribuci reklamních tiskovin. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky