Michal Podroužek

Bakalářská práce

Kulturní a sociální rozdíly mezi Japonskem a Českou republikou a jejich vliv na mezinárodní obchod

Social and Cultural Differences between Japan and the Czech Republic and Their Impact on International Trade
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit, zda a do jaké míry ovlivňují sociální a kulturní rozdíly zahraniční obchod. Dalším cílem je identifikace největších překážek vzniklých neznalostí či ignorací sociálních a kulturních rozdílů a následné překonání těchto možných překážek. První část je věnována teoretickému definování rozdílů či překážek, které mohou v mezinárodním obchodě nastat. Další část se zaměřuje …více
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis is to find out to which extent social and cultural differences affect an international. It should also identify the biggest obstacles caused by ignorance and disregard of the social and cultural differences. The first chapter is dedicated to the definition of differences and obstacles which may occur in the international trade. Next chapter of the thesis concentrates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Podroužek, Michal. Kulturní a sociální rozdíly mezi Japonskem a Českou republikou a jejich vliv na mezinárodní obchod. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta