Theses 

Kulturní a sociální rozdíly mezi Japonskem a Českou republikou a jejich vliv na mezinárodní obchod – Michal Podroužek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michal Podroužek

Bakalářská práce

Kulturní a sociální rozdíly mezi Japonskem a Českou republikou a jejich vliv na mezinárodní obchod

Social and Cultural Differences between Japan and the Czech Republic and Their Impact on International Trade

Anotace: Cílem bakalářské práce je zjistit, zda a do jaké míry ovlivňují sociální a kulturní rozdíly zahraniční obchod. Dalším cílem je identifikace největších překážek vzniklých neznalostí či ignorací sociálních a kulturních rozdílů a následné překonání těchto možných překážek. První část je věnována teoretickému definování rozdílů či překážek, které mohou v mezinárodním obchodě nastat. Další část se zaměřuje na implementaci teoretických pojmů získaných z první části, na konkrétní země. Díky této části je možné přesněji určit překážky, které by mohly nastat v mezinárodním obchodě. V poslední části se analyzuje ekonomická spolupráce vybraných zemí, která je následně porovnána. V závěru se zjišťuje, zdali mají kulturní a sociální rozdíly vliv na mezinárodní obchod a je-li to taková překážka, která může značně ovlivnit obchodní spolupráci daných zemí.

Abstract: The aim of this Bachelor thesis is to find out to which extent social and cultural differences affect an international. It should also identify the biggest obstacles caused by ignorance and disregard of the social and cultural differences. The first chapter is dedicated to the definition of differences and obstacles which may occur in the international trade. Next chapter of the thesis concentrates on the implementation of theoretical terms acquired in the first part. The third chapter analyses economic cooperation between the chosen countries and afterwards compares those relations. The last chapter investigates whether the cultural and social differences affect the international trade and whether those obstacles may influence the cooperation between the countries.

Klíčová slova: Austrálie, Česká republika, ekonomická specifika, Japonsko, kulturní specifika, sociální specifika, vzájemný obchod

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33680 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Podroužek, Michal. Kulturní a sociální rozdíly mezi Japonskem a Českou republikou a jejich vliv na mezinárodní obchod. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:26, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz