Ing. Zdeněk Bystřický

Bachelor's thesis

Adheze bakteriálních biofilmů na restorativní aplikace dentálních kompozitů

Adhesion of bacterial biofilms on dental composite restorative applications
Anotácia:
Depozice zubního plaku, jakožto komplexního mikrobiálního biofilmu, je ovlivněna řadou faktorů. Při popisu a predikci adhezních interakcí je nutno zohlednit jednak povrchové charakteristiky kolonizovaného substrátu, jednak povrchové charakteristiky samotných bakteriálních buněk. Aplikací dentálního kompozitu jakožto restorativního materiálu je do prostředí dutiny ústní začleněn nový typ povrchu, jehož …viac
Abstract:
Deposition of dental plaque, as the complex microbial biofilm, is affected by many factors. For description and prediction of adhesive interactions, it is necessary to consider both the surface characteristics of colonized substrate and the surface characteristics of bacterial cells themselves. By application of resin composite restoratives, new surface is incorporated in the oral environment, whose …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedúci: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta