Mgr. Barbora Mitášová

Diplomová práce

The Use of Dictionaries in Foreign Language Teaching at the Secondary Vocational School

The Use of Dictionaries in Foreign Language Teaching at the Secondary Vocational School
Anotace:
Diplomová práce nazvaná "Využití slovníků ve výuce cizího jazyka na střední odborné škole" se zaměřuje na problémy a možnosti využití různých druhů slovníků na střední odborné škole. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretické část popisuje různé druhy slovníků, strukturu lexikální jednotky a její stylistickou platnost. V praktické části jsou shromážděny, analyzovány a vyhodnoceny informace získané …více
Abstract:
The diploma thesis called "The Use of Dictionaries in Foreign Language Teaching at the Secondary Vocational School" focuses on problems and possibilities of the utilization of various types of dictionaries at a secondary vocational school. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes different types of dictionaries, the structure of a lexical entry and its stylistic validity …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma