Theses 

Rezidenční suburbanizace v zázemí Olomouce – Bc. Daniela Koutná

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration

Bc. Daniela Koutná

Bachelor's thesis

Rezidenční suburbanizace v zázemí Olomouce

Residential suburban development in the hinterland of Olomouc

Abstract: Předmětem bakalářské práce je vymezení suburbanizačních lokalit v zázemí Olomouce. První teoretická část práce se zaměřuje na objasnění základních pojmů spojených s procesem suburbanizace a její základní formy, včetně historických souvislostí. Druhá pak na její vliv a možné dopady na všechny aktéry. Třetí část práce obsahuje analýzu suburbánního vývoje vymezeného území, na základě statistických dat a identifikuje nejintenzivněji suburbanizované obce.

Abstract: The subject of of this thesis is the definition of suburbanization sites in the backgrounds of Olomouc. The first theoretical part of the thesis focuses on the explanation of basic concepts related to the process of suburbanization and its basic forms, including historical context. The second part is on its influence and the potential impacts on all protagonists. The third part contains an analysis of the suburbal development of defined territory on the basis of statistical data and identifies the most intensively suburbinized community.

Keywords: Suburbanizace, Olomouc, územní rozvoj, bytová výstavba, migrace obyvatel

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Reader: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 27/5/2019 13:26, Week 22 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz