Mgr. Pavel Gurka

Bakalářská práce

Dálnice jako sociální prostor pozdní modernity

Higheways - social area in the late modernity
Anotace:
Ústředním tématem této práce je fenomén dálnice ve společnosti pozdní modernity. Na dálnici je pohlíženo jako na specifický typ sociálního prostoru se specifickými podmínkami, které jej v mnoha ohledech odlišují od tradičních míst sociální interakce. Dálnice je zasazena do prostředí tzv. automobilové kultury, která protíná značnou část společnosti pozdní modernity. Práce zkoumá podmínky vzniku a rozšíření …více
Abstract:
The main focus of this thesis is on highways in the age of the late modernity. Highways are thought of as a distinctive type of social area with its characteristic conditions, many of which are different from conditions of traditional social spaces. Highways are set in the environment of so-called car-based culture which is characteristic of many societies in the late modernity. This paper examines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.